Skip to main content

Privacy verklaring

Buitengewoon Afscheid is een éénpersoonszaak, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 73145939.

 

Eigenaar:   Karen Admiraal
Adres:        Zonneroosstraat 17  | 5644 ES Eindhoven
Telefoon:   06-26942752
Email:        info@buitengewoonafscheid.nl
Website:   www.buitengewoonafscheid.nl

Verzameling van persoonsgegevens

Buitengewoonafscheid verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten U verstrekt de benodigde gegevens zelf aan ons.

Met de opdrachtgever wordt een overeenkomst aangegaan om de uitvaart uit te voeren. Om die overeenkomst te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor en achternaam opdrachtgever
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Incidenteel kan een kopie van ID en bankpas gevraagd worden, indien Buitengewoonafscheid op uw verzoek, de afhandeling met de uitvaartverzekering doet en deze gegevens vereist.

Via het contactformulier op de site van Buitengewoon Afscheid kunt u een vraag stellen. Om u te kunnen antwoorden vragen wij uw naam en e-mailadres. Het opgeven van het telefoonnummer is optioneel. Ook indien u een kosteloos/vrijblijvend voorgesprek aanvraagt noteren wij persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Buitengewoon Afscheid gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.
 • Om producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.
 • Het afhandelen van de factuur.
 • Het wensenboekje en/of kostenbegroting toe te sturen.
 • Om de website te fine-tunen (geanonimiseerde gegevens)

Aan wie worden de gegevens verstrekt

Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken, zoals de gemeente voor aangifte van overlijden, crematorium/begraafplaats, rouwvervoer. De verzamelde gegevens worden alleen – daar waar nodig – aan derden verstrekt volgens onze overeenkomst om de opdracht de uitvaart te realiseren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen daaromtrent. Buitengewoonafscheid verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Buitengewoonafscheid gebruikt geen marketing-cookies.

Termijn van bewaren gegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers/dienstverleners en onze facturen.
Van iedere uitvaart en of voorgesprek wordt een digitaal en deels op papier aangemaakt en bewaard voor latere referentie. De uitvaartdossiers bevatten informatie over het verloop van de uitvaart, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Kopieën van ID’s en bankpassen worden verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij samen zijn aangegaan. U heeft het recht om het dossier met uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op via info@buitengewoonafscheid.nl, wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buitengewoon Afscheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@buitengewoonafscheid.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Buitengewoon Afscheid neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.